Κριτικές, Άρθρα & Δημοσιεύσεις

1515

Κατά καιρούς έχουν καταχωρηθεί σε έντυπα μέσα (ηλεκτρονικά και μη) κριτικές, άρθρα και δημοσιεύσεις που αφορούν είτε τις παραστάσεις θεάτρου Playback από την ομάδα Playback Ψ είτε τις παραστάσεις θεατρικών έργων από την Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός».
Για να διαβάσετε κριτικές, άρθρα και δημοσιεύσεις για παραστάσεις Playback πατήστε εδώ.
Για να διαβάσετε κριτικές, άρθρα και δημοσιεύσεις για θεατρικά έργα πατήστε εδώ.