Άρθρα & Εκδόσεις

Υπόθεση Πινόκιο:
μια ιστορία για μεγάλους
Σκην: Λάμπρος Γιώτης
(2012)

πρόγραμμα παράστασης
(δεν διατίθεται προς πώληση)
Στα παρασκήνια της ψυχής
του Νικολάι Εβρέινοβ

Σκην: Λάμπρος Γιώτης
(2010)

πρόγραμμα παράστασης
(διατίθεται στον Παλμό και στον Πελαργό)